.

Projekty UE

March 26th, 2015 by admin

Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Numer wniosku: WND-POIG.06.01.00-30-086/12.
Projekt: “Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę ADVPIX.com Sp. z o.o.”

 

Firma ADVPIX.com Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wdrożenie planu rozwoju eksportu”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług, określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi i  działania promocyjne i informacyjne. Celem projektu jest wdrożenie planu rozwoju eksportu poprzez wzmocnienie działalności eksportowej poprzez aktywne wejście na nowe rynki eksportowe w szczególności na rynek francuski i hiszpański, umożliwiając wyeksportowanie usług IT poza granicami kraju oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności. Niniejszy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

Firma oferuje usługi informatyczne obejmujące programowanie, tworzenie systemów webowych, rozwiązań reklamowych, systemów i aplikacji na potrzeby promocji, marketingu, programów partnerskich / lojalnościowych.

 


Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 – 30.06.2015.

 


Bliższych informacji na temat projektu udziela:

Tomasz Piłat
22 244 55
tp@advpix.pl

Zapytania ofertowe.

Aktualnie brak zapytań.